Thời gian

2 ngày

Địa điểm

18 Trần Thiện Chánh, P12, Q10

Còn lại

67

Diễn giả

Nguyễn Minh Đức & Mai Xuân Đạt