Sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Chế độ sao lưu hằng giờ. Không lo vấn đề Virust hay hỏng hóc máy tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.