FastSale là phần mềm bán hàng cho nhà phân phối, Siêu thị, cửa hàng, tạp hóa

Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin khách hàng, không cài đặt Virut, Đảm bảo an toàn bảo mật khách hàng.

Tuy nhiên có một số ngoại lệ trong phần mềm bạn phải đồng ý trước khi sử dụng phần mềm:

  • Chúng tôi lưu giữ và bảo quản dữ liệu của bạn. Bạn không có quyền bẻ khóa hay phân phối lại sản phẩm của chúng tôi.
  • Phần mềm bán hàng cần cấp quyền truy cập Internet, truy cập vị trí, truy cập dữ liệu… Mục đích để phần mềm bán hàng hoạt động cho chức năng bán hàng từ xa, vị trí khách hàng, lộ trình bán hàng