TNSale là phần mềm bán hàng hoạt động trên Website https://banhangtaynguyen.com từ năm 2015 đến nay phục vụ khách hàng khu vực tại chỗ. Đã có 167 khách hàng tin tưởng và sử dụng. Đặt vấn đề thương hiệu và đem đến thị trường Việt Nam rộng lớn

Đã có 167 khách hàng tin tưởng và sử dụng. Đặt vấn đề thương hiệu và đem đến thị trường Việt Nam rộng lớn

Từ ngày 01/01/2021 chúng tôi ra mắt phần mềm FastSale là phiên bản thương mại và kế thừa từ trang “https://banhangtaynguyen.com”. Trong dịp này chúng tôi miễn phí sử dụng 6 tháng sử dụng phần mềm hoặc giảm 50% giá phần mềm thanh toán từ 01 năm trờ lên

Thời gian áp dụng: 01/01/2012 đến 30/6/2021

TẢI VỀ MIỄN PHÍ

Mọi chi tiết liên hệ: 0918686273 (Bằng)

Xin chân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.