Phần mềm theo dõi công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp.

Sổ công nợ theo ngày bán hàng, ngày trả hàng, theo chi tiết sản phẩm

Báo cáo công nợ tổng hợp tất cả khách hàng, khách hàng nợ, khách hàng phát sinh giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.